preloader icon

VILKÅR

VILKÅR. Denne avtalen skal være juridisk bindende for enhver person eller enhet som får tilgang til eller bruker nettstedet https://bitcoinsynergy.co/no/ (heretter kalt "nettstedet") og skal derfor være bundet av alle vilkårene og betingelsene som finnes her, samt eventuelle forskrifter og lover som gjelder for den bestemte jurisdiksjonen som brukeren får tilgang til nettstedet fra. Brukere oppfordres til å lese disse vilkårene og betingelsene nøye.
 1. AKSEPT AV AVTALEN
  1. Ved å gå inn på nettstedet samtykker brukeren i å være bundet av vilkårene og betingelsene som finnes her, og erkjenner følgelig at han/hun har lest og fullt ut forstår vilkårene og betingelsene.
  2. Disse vilkårene og betingelsene, sammen med retningslinjene for informasjonskapsler og personvernerklæringen på nettstedet, skal leses samlet og skal utgjøre den fullstendige avtalen mellom partene.
  3. Hvis brukeren ikke er enig i eller fullt ut forstår noen av eller alle vilkårene og betingelsene i dette dokumentet, skal brukeren umiddelbart avstå fra å gå inn på nettstedet.
  4. Materialet på dette nettstedet er behørig beskyttet av gjeldende lov om opphavsrett og varemerker.
 2. .
 3. ÆNDRINGER I VILKÅRENE OG BETINGELSENE FOR NETTSTEDET
  1. Disse vilkårene og betingelsene kan endres og oppdateres fra tid til annen, uten varsel, og skal tre i kraft umiddelbart.
  2. Endrede vilkår og betingelser skal umiddelbart erstatte eventuelle tidligere versjoner på nettstedet.
  3. Brukeren oppfordres til å besøke Nettstedet regelmessig for å kontrollere om det har skjedd oppdateringer av de juridiske dokumentene på Nettstedet.
  4. Brukerens fortsatte bruk av nettstedet vil utgjøre en utvetydig stilltiende aksept av alle vilkårene og betingelsene som er oppført på nettstedet.
  5. Hvis brukeren ikke aksepterer de endrede vilkårene og betingelsene på nettstedet, skal brukeren umiddelbart avstå fra å bruke og få tilgang til nettstedet.
 4. ..
 5. Brukerlisens
  1. Tillatelse gis til midlertidig nedlasting av én kopi av materialet (informasjon eller programvare) fra nettstedet, kun for personlig, ikke-kommersiell og forbigående visning. Dette er en lisens, ikke en overføring av eiendomsrett, og i henhold til denne lisensen kan brukeren ikke:
   1. Modifisere eller kopiere materialet;
   2. Bruke materialet til kommersielle formål eller til offentlig visning (kommersiell eller ikke-kommersiell);
   3. forsøke å dekompilere eller reversere noen programvare som finnes på nettstedet;
   4. fjerne opphavsrett eller andre merknader om eiendomsrett fra materialet; eller
   5. Overføre materialet til andre personer eller "speile" materialet på en annen server.
  .
 6. Denne lisensen skal automatisk opphøre dersom brukeren bryter noen av restriksjonene som er oppført i punkt 3.1, og kan opphøre når som helst.
 7. Når brukeren avslutter visningen av dette materialet eller når denne lisensen opphører, må brukeren umiddelbart destruere alt nedlastet materiale som er i brukerens besittelse, enten det er i elektronisk eller trykt format.
.
 • REGISTRERING AV BRUKERKONTO
  1. Når brukeren går inn på nettstedet, vil brukeren ha muligheten til å opprette en brukerkonto.
  2. Brukeren erkjenner at han/hun ikke har blitt urettmessig lokket eller tvunget til å registrere en konto, og at han/hun gjør dette av egen fri vilje.
  3. Brukeren kan velge å følge registreringsprosessen for brukerkontoen og aksepterer at han/hun vil bli henvist til tredjeparts nettsteder for å fullføre registreringsprosessen og for å få tilgang til de tjenestene han/hun trenger.
  4. Kunden garanterer at all informasjon som kreves for å fullføre registreringen, er sannferdig, nøyaktig og ikke bryter med gjeldende lov.
  5. Eieren(e) av nettstedet tar ikke noe som helst ansvar for innholdet på tredjeparts nettsteder, og heller ikke for handlingene som utføres eller dataene som samles inn når brukeren har forlatt dette nettstedet.
  6. Brukeren er eneansvarlig for å sikre at han/hun ikke går inn på nettstedet fra eller er bosatt i en jurisdiksjon der handel med eiendeler, inkludert digitale eiendeler, er forbudt i henhold til lovene i den aktuelle jurisdiksjonen.
 • ..
 • FEES
  1. Eieren(e) av dette nettstedet er ikke ansvarlig for eventuelle betalinger som brukeren foretar for å registrere brukerkontoen sin hos tredjepartsleverandører, og heller ikke for andre etterfølgende betalinger som brukeren blir bedt om å foreta på tredjeparts nettsteder.
  2. Brukeren oppfordres til å lese vilkårene og eventuelle andre bindende dokumenter på tredjepartsnettsteder som de kan bli omdirigert til fra dette nettstedet.
  3. Eieren(e) av dette nettstedet tar ikke ansvar for handlinger foretatt av brukere eller tredjepartsleverandører når brukeren har forlatt dette nettstedet.
 • .
 • TAXER
   .
  1. Klassifiseringen og gjeldende skattestatus for digitale eiendeler, for eksempel kryptovalutaer, er usikker i mange jurisdiksjoner.
  2. Brukeren erkjenner, forstår og samtykker i at handel med disse kategoriene av aktiva kan ha skattemessige forpliktelser og/eller konsekvenser som brukeren alene er ansvarlig for og må sørge for å overholde.
  3. Brukeren må selv søke skatterådgivning i forbindelse med kjøp og handel med digitale aktiva.
  4. Eieren(e) av nettstedet har ikke noe som helst ansvar for brukerens skatteforpliktelser og/eller skattemessige konsekvenser.
  5. .
  6. RISIKO
   1. Brukeren er kjent med
   2. Brukeren er klar over at alle digitale aktiva er desentraliserte, og at det derfor ikke gis noen garantier for stabiliteten i verdien av denne typen teknologi.
   3. Brukeren er klar over at eieren(e) av nettstedet ikke har noen kontroll over de underliggende desentraliserte teknologiene som digitale eiendeler bruker, og derfor ikke kan holdes ansvarlig på noen måte for eventuell fortjeneste eller tap som brukerne opplever.
   4. Det kan forekomme tilfeller der brukeren blir omdirigert til tredjeparts nettsteder, og i slike tilfeller er eieren(e) av nettstedet på ingen måte ansvarlig for innholdet, påstandene eller materialet på disse tredjepartsnettstedene, og heller ikke for handlingene som er utført av eieren(e) av disse tredjepartsnettstedene og -selskapene. Eierne av dette nettstedet kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for sikkerhets- og databeskyttelsesmodellene som følges av disse tredjepartsnettstedene.
   5. Hackere og/eller andre ondsinnede organisasjoner, grupper eller enkeltpersoner kan forsøke å forstyrre nettstedet på ulike måter, og brukeren forplikter seg til å være fullt innforstått med denne risikoen.
   6. Brukeren er klar over at handel kan generere betydelige fordeler, men at det også kan innebære en risiko for delvis/helt tap av midler og bør vurderes av alle brukere.
   7. Brukeren advares om at handel med digitale valutaer kan innebære et høyt risikonivå, og at det kanskje ikke passer for alle. Brukeren oppfordres derfor til, før han/hun deltar i handel med digitale valutaer, å først nøye vurdere personlige risikomål, erfaringsnivå og risikovilje. Brukeren må være klar over at det er en mulighet for at han/hun kan tape noen av eller alle sine midler.
   8. Informasjonen på dette nettstedet utgjør ikke finansiell rådgivning eller en oppfordring til å kjøpe eller selge digitale aktiva, kontrakter eller verdipapirer av noe slag.
   9. Eieren/eierne av nettstedet påtar seg ikke noe som helst ansvar for tap eller skade, inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, som kan oppstå direkte eller indirekte som følge av bruk av eller tillit til slik informasjon.
   10. ..
   11. FRASKRIVELSER
     .
    1. Alt innhold og materiale som vises på nettstedet, leveres "som det er" og "som tilgjengelig".
    2. Det er ingen garanti for at informasjonen som legges ut, er fri for feil eller mangler.
    3. Synspunktene og meningene som kommer til uttrykk på og gjennom dette nettstedet, representerer ikke nødvendigvis synspunktene og meningene til eieren(e) av dette nettstedet.
    4. Eieren/eierne av nettstedet tar ikke noe ansvar for å verifisere at kjendiser som uttrykkelig er nevnt i innhold eller materiale som vises på nettstedet, har gitt samtykke til eller samtykket til at de blir omtalt.
    5. Ingen informasjon på nettstedet er ment å være profesjonell rådgivning av noen som helst art, og brukes derfor på brukerens egen risiko.
    6. Brukeren informeres om at attester som finnes på nettstedet, ikke nødvendigvis er representative for alle brukere som med rimelighet kan sammenlignes, og at tidligere resultater ikke er en indikasjon på fremtidige resultater eller suksess. Personene som er sitert i uttalelsene som vises på nettstedet, har ikke fått betalt for å bli sitert, med mindre de er spesifikt identifisert. Vitnesbyrdene som brukes på dette nettstedet er ikke representative for alle brukere; visse kontoer kan ha dårligere resultater enn det som er angitt.
    7. Brukeren er klar over at individuelle resultater varierer, og det gis ingen garanti for at brukere vil eller sannsynligvis vil oppnå fortjeneste eller pådra seg tap som kan sammenlignes med de som kan vises.
    8. Det gis ingen garanti, verken uttrykkelig eller underforstått, eller fremstillinger om nøyaktigheten, sannsynlige resultater eller påliteligheten av bruken av materialet på nettstedet eller på annen måte knyttet til slikt materiale på andre nettsteder som er lenket til dette nettstedet.
    9. Det er en fullstendig ansvarsfraskrivelse for alle andre garantier, inkludert, uten begrensning, underforståtte garantier eller betingelser for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål eller ikke-krenkelse av immaterielle rettigheter eller andre brudd på rettigheter.
    10. Nettstedet kan inneholde tilknyttede lenker, noe som betyr at en tilknyttet partner kan tjene en provisjon hvis brukeren klikker seg videre til et annet nettsted.
     1. Disse tilknyttede lenker vil være uten kostnad for brukeren.
     2. Det vil ikke være noe som helst ansvar for innholdet på en tredjeparts nettside, og brukeren bekrefter at han/hun til enhver tid handler på egen risiko.
   12. ..
   13. KRAFTIG INNHOLD OG MATERIALE
    1. Brukeren erkjenner at nettstedet kan inneholde tekniske, typografiske eller fotografiske feil.
    2. Det gis ingen garantier for at innholdet og materialet på nettstedet er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert.
   14. .
   15. Tredjeparts lenker på nettstedet
    1. Brukeren erkjenner at han/hun er gjort oppmerksom på at dette nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder.
    2. Brukeren gjøres videre oppmerksom på at innholdet på disse nettstedene ikke nødvendigvis er gjennomgått av eieren(e) av dette nettstedet, og at eieren(e) av dette nettstedet derfor ikke er ansvarlig for innholdet på tredjeparts nettsteder overhodet.
    3. Brukeren oppfordres til å lese alle juridiske dokumenter på tredjepartsnettsteder for å sikre at han/hun fullt ut aksepterer vilkårene som han/hun vil være bundet av når han/hun går inn på og bruker disse tredjepartsnettstedene.
    4. Inkluderingen av en lenke på nettstedet innebærer ikke at eieren(e) av dette nettstedet gir sin tilslutning.
    5. Alle brukere advares om at bruk av tredjeparts nettsteder skjer på egen risiko.
   16. .
   17. INTELLEKTUELL EIENDOM
     .
    1. Eieren(e) av nettstedet beholder alle rettigheter, eiendomsrett og interesser i og til alle immaterielle rettigheter, uavhengig av om det er mulig å patentere, opphavsrettslig beskytte eller beskytte varemerker, opphavsrett eller patenter basert på disse.
    2. Åndsverk som finnes på nettstedet, kan ikke brukes av noen som helst grunn, med mindre eieren(e) av nettstedet på forhånd har gitt sitt uttrykkelige skriftlige samtykke.
    3. Denne avtalen gir ikke brukeren noen rett eller interesse til åndsverk utover den begrensede retten til en evigvarende, ikke-eksklusiv, overførbar, tilbakekallelig lisens til å få tilgang til og bruke nettstedet.
   18. ..
   19. BEGRENSNING AV ANSVAR
     .
    1. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, holder brukeren eieren(e) av nettstedet skadesløs for ethvert søksmål i enhver jurisdiksjon som kan gi opphav til noen som helst skade, og eieren(e) av nettstedet skal ikke være ansvarlig overfor brukeren for noen form for skade.
    2. Brukeren samtykker i at brukeren ikke skal være ansvarlig overfor eieren(e) av nettstedet for noen form for skade.
    3. Brukeren samtykker i å ikke søke refusjon, kompensasjon eller tilbakebetaling fra eieren(e) av nettstedet, uansett årsak.
    4. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, fritar brukeren eieren(e) av nettstedet fra ethvert ansvar, erstatningsansvar, krav, fordringer og/eller skader (faktiske og følgeskader) av enhver art og natur, kjent og ukjent (inkludert, men ikke begrenset til, krav om uaktsomhet), som oppstår som følge av eller i forbindelse med tvister mellom brukeren og handlinger eller unnlatelser fra tredjeparter.
   20. ..
   21. FRIHETSTEKNING
     .
    1. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, skal brukeren skadesløsholde, forsvare og holde eierne av nettstedet skadesløse fra og mot alle handlinger, prosedyrer, krav, skader, krav og handlinger (inkludert, men ikke begrenset til, honorarer og utgifter til advokat) som brukeren og/eller noen på brukerens vegne pådrar seg:
      Eventuelle ansvarsområder eller forpliktelser i henhold til Avtalen;
     1. Eventuelle brudd på Avtalen
     2. Et hvert brudd på eller brudd på nettstedet eller avtalen;
     3. Unøyaktighet i enhver fremstilling eller garanti;
     4. Brukerens krenkelse av rettigheter som tilhører en annen person eller enhet; og/eller
     5. Enhver handling eller unnlatelse som er uaktsom, ulovlig eller utgjør forsettlig forsømmelse.
    2. ...
    3. REGLER FOR KOKKI
     1. Nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen
     2. .
     3. Brukeren bes om å se "Retningslinjer for informasjonskapsler" på nettstedet for mer informasjon om bruken av informasjonskapsler.
     4. Nettstedet kan gi grunnleggende informasjon om tredjepartstjenester som det kan bruke, og som også kan bruke informasjonskapsler som en del av sine tjenester, selv om de kanskje ikke er dekket av nettstedets retningslinjer.
     5. Hvis brukeren ikke godtar informasjonskapsler fra nettstedet, bør brukeren instruere nettleseren sin til å nekte informasjonskapsler fra dette nettstedet, med den forståelse at brukeren da kanskje ikke får tilgang til ønsket innhold og tjenester fra nettstedet.
     6. ..
     7. Privatlivspolitikk
       .
      1. Personvernet til brukerne av nettstedet er svært viktig for eierne av dette nettstedet.
      2. Brukeren bes om å lese "Personvernerklæring" på dette Nettstedet for mer informasjon.
     8. ..
     9. Generell overholdelse av personvernforordningen
      1. Eieren(e) av nettstedet tar personvern svært alvorlig og garanterer derfor å overholde bestemmelsene i personvernforordningen fullt ut.
     10. .
     11. SIKKERHET
       .
      1. I tilfelle noen bestemmelse eller del av denne Avtalen av en eller annen grunn skulle bli kjent ugyldig eller ikke kan håndheves, helt eller delvis, skal de gjenværende bestemmelsene i denne Avtalen ikke påvirkes av dette og skal forbli i full kraft og virkning slik loven tillater.
      2. I tilfelle noen bestemmelse eller del av denne Avtalen av en eller annen grunn skulle bli kjent ugyldig eller ikke kan håndheves
     12. .
     13. Generelle bestemmelser
      1. Denne Avtalen skal være underlagt lovene i Hongkong, i alle henseender, inkludert med hensyn til gyldighet, tolkning og virkning, uten å gi virkning til dens prinsipper eller regler om lovkonflikt, i den grad slike prinsipper eller regler ikke er obligatorisk gjeldende ved lov og ville tillate eller kreve anvendelse av lovene i en annen jurisdiksjon.
      2. Avtalen skal være underlagt lovene i Hongkong, i alle henseender, inkludert med hensyn til gyldighet, tolkning og virkning.
      3. Ingen del av denne Avtalen og ingen handling foretatt av Partene skal utgjøre, eller anses å utgjøre, et partnerskap, en sammenslutning, et joint venture eller en annen samarbeidende enhet mellom Partene.
      4. Ingen del av Avtalen og ingen handling foretatt av Partene i henhold til Avtalen skal utgjøre, eller anses å utgjøre, en av Partene som agent for den andre Parten for noe som helst formål.
      5. Brukeren er helt og holdent ansvarlig for å sikre at han/hun er autorisert til å få tilgang til nettstedet og eventuelle tredjepartslenker fra dette nettstedet, i henhold til gjeldende forskrifter og lover i den jurisdiksjonen der han/hun er bosatt, eller som han/hun får tilgang til nettstedet fra. Eierne av nettstedet kan ikke holdes ansvarlig for handlinger eller skader av noe slag dersom en bruker får tilgang til nettstedet fra en forbudt jurisdiksjon.
      6. Eieren/eierne av dette nettstedet kan overdra Avtalen til en tilknyttet tredjepart, og i så fall vil Avtalen og Partenes rettigheter og forpliktelser i henhold til denne være bindende for og komme de respektive etterfølgerne, overdragerne, arvingene, eksekutorer, administratorer og juridiske representanter til gode.
      7. Avtalen, inkludert alle andre juridiske dokumenter og retningslinjer på nettstedet, utgjør hele avtalen mellom partene og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler og forståelser, både skriftlige og muntlige, mellom partene med hensyn til innholdet i denne avtalen, inkludert, uten begrensning, eventuelle offentlige eller andre uttalelser eller presentasjoner som er gjort angående nettstedet og/eller avtalen.
      8. Hvis en kompetent domstol fastslår at en bestemmelse i denne Avtalen er ugyldig, uvirksom eller ikke kan håndheves av en eller annen grunn, skal bestemmelsen endres for å gjøre den gyldig og, i den grad det er mulig, gjennomføre Partenes opprinnelige intensjon så nært som mulig på en akseptabel måte, slik at transaksjonene som er planlagt i denne Avtalen, kan gjennomføres som opprinnelig planlagt i størst mulig utstrekning.
      9. .