preloader icon

YLEISET SOPIMUSEHDOT

Tämä sopimus sitoo oikeudellisesti kaikkia henkilöitä tai yhteisöjä, jotka käyttävät https://bitcoinsynergy.co/fi/ Verkkosivustoa (jäljempänä "Verkkosivusto"), ja näin ollen heitä sitovat kaikki tässä olevat ehdot ja edellytykset sekä kaikki määräykset ja lait, joita sovelletaan siihen lainkäyttöalueeseen, josta Käyttäjä käyttää Verkkosivustoa. Käyttäjiä kehotetaan lukemaan nämä ehdot huolellisesti.
 1. SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
  1. Käyttäjä suostuu verkkosivuston käyttämisen yhteydessä sitoutumaan tässä oleviin ehtoihin ja tunnustaa, että hän on lukenut ja täysin ymmärtänyt nämä ehdot.
  2. Nämä ehdot yhdessä verkkosivustolla olevien evästekäytännön ja tietosuojakäytännön kanssa luetaan yhdessä, ja ne muodostavat osapuolten välisen sopimuksen kokonaisuudessaan.
  3. Jos Käyttäjä ei hyväksy tai täysin ymmärrä jotakin tai kaikkia tässä olevia Ehtoja ja edellytyksiä, Käyttäjän on välittömästi pidättäydyttävä käyttämästä Verkkosivustoa.
  4. Tämän Verkkosivuston sisältämä aineisto on asianmukaisesti suojattu sovellettavalla tekijänoikeus- ja tavaramerkkilailla.
 2. MUUTOKSET VERKKOSIVUSTON EHDOIHIN JA EHDOIHIN
  1. Nämä käyttö- ja sopimusehdot voidaan muuttaa ja päivittää ajoittain ilman ennakkoilmoitusta, ja ne tulevat voimaan välittömästi.
  2. Muutetut ehdot ja edellytykset korvaavat välittömästi kaikki aiemmat versiot verkkosivustolla.
  3. Käyttäjää kehotetaan vierailemaan säännöllisesti Verkkosivustolla varmistaakseen, onko Verkkosivustolla oleviin oikeudellisiin asiakirjoihin tehty päivityksiä.
  4. Käyttäjän jatkuva Verkkosivuston käyttö merkitsee kaikkien Verkkosivustolla lueteltujen ehtojen ja edellytysten yksiselitteistä hiljaista hyväksymistä.
  5. Jos Käyttäjä ei hyväksy muutettuja Verkkosivuston käyttö- ja sopimusehtoja, Käyttäjän on välittömästi luovuttava Verkkosivuston käyttämisestä ja pääsystä Verkkosivustolle.
 3. KÄYTTÄJÄN LISENSSI
  1. Lupa myönnetään tilapäisesti ladata yksi kopio Verkkosivuston aineistosta (tiedoista tai ohjelmistoista) vain henkilökohtaista, ei-kaupallista, väliaikaista katselua varten. Tämä on lisenssin myöntäminen, ei omistusoikeuden siirto, ja tämän lisenssin nojalla Käyttäjä ei saa:
   1. Muuttaa tai kopioida aineistoa;
   2. Käyttää materiaaleja mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen tai julkiseen esittämiseen (kaupalliseen tai ei-kaupalliseen);
   3. Yritä purkaa tai käänteismuunnella mitään verkkosivuston sisältämiä ohjelmistoja;
   4. Poistaa aineistosta tekijänoikeus- tai muita omistusoikeusmerkintöjä; tai
   5. siirtää aineistoja toiselle henkilölle tai "peilata" aineistoja jollekin muulle palvelimelle.
  2. Tämä lisenssi päättyy automaattisesti, jos Käyttäjä rikkoo jotakin kohdassa 3.1 luetelluista rajoituksista, ja se voidaan päättää milloin tahansa.
  3. Käyttäjän on näiden aineistojen katselun loputtua tai tämän lisenssin päättyessä tuhottava välittömästi kaikki hallussaan olevat ladatut aineistot, olivatpa ne sitten sähköisessä tai painetussa muodossa.
 4. KÄYTTÄJÄTILIN REKISTERÖINTI
  1. Käyttäjällä on mahdollisuus luoda Käyttäjätili, kun hän pääsee verkkosivustolle.
  2. Käyttäjä vakuuttaa, että häntä ei ole epäoikeudenmukaisesti houkuteltu tai pakotettu rekisteröimään käyttäjätiliä ja että hän tekee sen omasta vapaasta tahdostaan.
  3. Käyttäjä voi halutessaan seurata käyttäjätilin rekisteröintiprosessia ja hyväksyy sen, että hänet ohjataan kolmansien osapuolten verkkosivustoille rekisteröintiprosessin loppuun saattamiseksi ja hänen tarvitsemiensa palvelujen käyttämiseksi.
  4. Asiakas takaa, että kaikki tiedot, joita vaaditaan rekisteröinnin suorittamiseksi, ovat totuudenmukaisia, tarkkoja & eivät riko mitään sovellettavaa lakia.
  5. Sivuston omistaja(t) ei ota minkäänlaista vastuuta kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä eikä toimista tai kerätyistä tiedoista, kun käyttäjä on poistunut tältä verkkosivustolta.
  6. Käyttäjä on yksin vastuussa siitä, että hän ei käytä Verkkosivustoa mistään sellaisesta oikeudenkäyttöalueesta eikä asu sellaisella oikeudenkäyttöalueella, jossa omaisuuserillä, mukaan lukien digitaaliset omaisuuserät, käytävä kauppa on kielletty kyseisen oikeudenkäyttöalueen laeissa.
 5. PALVELUT
  1. Tämän verkkosivuston omistaja(t) ei ole vastuussa maksuista, jotka käyttäjä suorittaa käyttäjätilin rekisteröimiseksi kolmannen osapuolen toimittajille, eikä muista myöhemmistä maksuista, joita käyttäjää pyydetään suorittamaan kolmannen osapuolen sivustoilla.
  2. Käyttäjää kehotetaan lukemaan käyttöehdot ja muut sitovat asiakirjat kolmansien osapuolten sivustoilla, joille hänet mahdollisesti ohjataan tältä verkkosivustolta.
  3. Käyttäjää kehotetaan lukemaan käyttöehdot ja muut sitovat asiakirjat kolmansien osapuolten sivustoilla, joille hänet mahdollisesti ohjataan tältä verkkosivustolta.
  4. Tämän Verkkosivuston omistaja(t) ei ota vastuuta Käyttäjien tai kolmansien osapuolten toimittajien toimista, kun Käyttäjä on poistunut tältä Verkkosivustolta.
 6. TAXES
  1. Digitaalisten varojen, kuten kryptovaluuttojen, luokittelu ja sovellettava verotusasema ovat monilla lainkäyttöalueilla epävarmoja.
  2. Käyttäjä tiedostaa, ymmärtää ja hyväksyy, että kaupankäyntiin näillä varallisuusluokilla voi liittyä verovelvoitteita ja/tai -seuraamuksia, joista käyttäjä on yksin vastuussa ja joiden noudattamisesta hän huolehtii.
  3. Käyttäjän on hankittava oma veroneuvonta digitaalisten varojen ostamiseen ja niillä käytävään kauppaan liittyen.
  4. Sivuston omistaja(t) ei ole millään tavoin vastuussa tai vastuussa mistään Käyttäjän verovelvoitteista ja/tai -seuraamuksista.
 7. RISKIT
  1. Käyttäjä on tietoinen siitä, että kaikki digitaaliset varat ovat hajautettuja, eikä tämäntyyppisten teknologioiden arvon pysyvyydestä siksi anneta mitään takeita.
  2. Käyttäjä on tietoinen siitä, että verkkosivuston omistajalla (omistajilla) ei ole minkäänlaista määräysvaltaa taustalla oleviin hajautettuihin teknologioihin, joita digitaaliset varat käyttävät, ja siksi heitä ei voida pitää millään tavalla vastuussa käyttäjien kokemista voitoista tai tappioista.
  3. Käyttäjä saatetaan toisinaan ohjata kolmansien osapuolten verkkosivustoille, jolloin verkkosivuston omistaja(t) ei ole millään tavoin vastuussa näiden kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä, väitteistä tai materiaaleista eikä näiden kolmansien osapuolten sivustojen ja yritysten omistajan (omistajien) toimista. Lisäksi tämän Verkkosivuston omistaja(t) ei voi olla millään tavoin vastuussa näiden kolmansien osapuolten sivustojen noudattamista turvallisuus- ja tietosuojamalleista.
  4. Ei ole.
  5. Hakkerit ja/tai muut pahantahtoiset organisaatiot, ryhmät tai yksilöt voivat yrittää häiritä verkkosivustoa monin eri tavoin, ja käyttäjä sitoutuu ymmärtämään täysin tämän riskin.
  6. Käyttäjä on tietoinen siitä, että kaupankäynti voi tuottaa huomattavaa hyötyä, mutta siihen voi myös liittyä riski varojen osittaisesta/täydellisestä menettämisestä, ja kaikkien Käyttäjien tulisi harkita sitä.
  7. Käyttäjää varoitetaan siitä, että minkä tahansa digitaalisen valuutan kaupankäyntiin voi liittyä suuri riski, eikä se välttämättä sovellu kaikille. Käyttäjää kehotetaan siksi ennen digitaalisten valuuttojen kaupankäyntiin osallistumista harkitsemaan ensin huolellisesti henkilökohtaisia riskitavoitteita, kokemuksen tasoa ja riskinottohalukkuutta. Käyttäjän on oltava tietoinen siitä, että on mahdollista, että hän voi menettää osan tai kaikki varansa.
  8. Tämän verkkosivuston sisältämät tiedot eivät muodosta taloudellista neuvontaa tai kehotusta ostaa tai myydä digitaalisia varoja, sopimuksia tai minkäänlaisia arvopapereita.
  9. Sivuston omistaja(t) ei ota minkäänlaista vastuuta mistään menetyksistä tai vahingoista, mukaan lukien rajoituksetta voitonmenetykset, jotka voivat aiheutua suoraan tai välillisesti tällaisten tietojen käytöstä tai niihin luottamisesta.
 8. VAPAUSLAUSEKKEET
  1. Kaikki Verkkosivustolla esitetty sisältö ja materiaali tarjotaan "sellaisena kuin se on" ja "sellaisena kuin se on saatavilla".
  2. Ei ole mitään takeita siitä, että julkaistut tiedot ovat virheettömiä tai virheettömiä.
  3. Tällä Verkkosivustolla ja sen kautta esitetyt näkemykset ja mielipiteet eivät välttämättä edusta tämän Verkkosivuston omistajan (omistajien) näkemyksiä ja mielipiteitä.
  4. Sivuston omistaja(t) ei ota vastuuta sen tarkistamisesta, että verkkosivustolla esitetyssä sisällössä tai materiaalissa nimenomaisesti mainitut julkkikset ovat antaneet suostumuksensa tai suostuneet niiden mainontaan.
  5. Minkään Verkkosivustolla olevan tiedon ei ole tarkoitus olla minkäänlaista ammatillista neuvontaa, ja sen vuoksi sitä käytetään käyttäjän omalla vastuulla.
  6. Käyttäjälle ilmoitetaan, että Verkkosivustolla esiintyvät suosittelut voivat edustaa tai eivät välttämättä edusta kaikkia kohtuullisesti vertailukelpoisia käyttäjiä ja että aiemmat tulokset eivät ole osoitus tulevista tuloksista tai menestyksestä. Verkkosivustolla esitetyissä suositteluissa lainatuille henkilöille ei ole maksettu lainauksesta, ellei heitä ole erikseen mainittu. Tällä verkkosivustolla käytetyt suosittelut eivät edusta kaikkia käyttäjiä; tietyillä tileillä saattaa olla huonompi suorituskyky kuin ilmoitettu.
  7. .
  8. Käyttäjä on tietoinen siitä, että yksittäiset tulokset vaihtelevat, eikä esitetä, että käyttäjät saavuttavat tai todennäköisesti saavuttavat voittoja tai kärsivät tappioita, jotka ovat verrattavissa esitettyihin tuloksiin.
  9. Ei anneta minkäänlaista nimenomaista tai epäsuoraa takuuta tai esitystä verkkosivustolla olevan materiaalin tarkkuudesta, todennäköisistä tuloksista tai luotettavuudesta tai muutoin tällaisesta materiaalista muilla sivustoilla, jotka ovat linkitettyinä tähän verkkosivustoon.
  10. Käytössä on täysi vastuuvapauslauseke kaikista muista takuista, mukaan lukien rajoituksetta implisiittiset takuut tai ehdot, jotka koskevat myyntikelpoisuutta, soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen tai immateriaalioikeuksien tai muiden oikeuksien loukkaamattomuutta.
  11. Sivusto voi sisältää affiliate-linkkejä, mikä tarkoittaa, että Affiliate voi ansaita provision, jos Käyttäjä klikkaa toiseen linkitettyyn verkkosivustoon.
   1. Nämä affiliate-linkit eivät aiheuta käyttäjälle kustannuksia.
   2. Käyttäjä ei ole millään tavoin vastuussa kolmannen osapuolen verkkosivuston sisällöstä, ja Käyttäjä vahvistaa, että hän toimii aina omalla vastuullaan.
   3. Käyttäjä vahvistaa, että hän toimii aina omalla vastuullaan.
 9. sisällön ja aineiston virheellisyys
  1. Käyttäjä hyväksyy, että verkkosivusto voi sisältää teknisiä, kirjoitus- tai valokuvavirheitä.
  2. Sivuston sisällöstä ja aineistosta ei anneta mitään takuita tai takuita siitä, että se on tarkka, täydellinen tai ajantasainen.
 10. KOLMANSIEN OSAPUOLTEN LINKIT VERKKOSIVUSTOLLA
  1. Käyttäjä tiedostaa, että hänen huomionsa on kiinnitetty siihen, että tämä Verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille.
  2. Käyttäjälle ilmoitetaan lisäksi, että tämän Verkkosivuston omistaja(t) ei välttämättä ole tarkistanut näiden verkkosivustojen sisältöä, ja siksi tämän Verkkosivuston omistaja(t) ei ole vastuussa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä millään tavalla.
  3. Käyttäjää kehotetaan lukemaan kaikki kolmansien osapuolten sivustojen oikeudelliset asiakirjat varmistaakseen, että hän hyväksyy täysin ehdot, jotka sitovat häntä, kun hän käyttää näitä kolmansien osapuolten sivustoja.
  4. Minkä tahansa linkin sisällyttäminen verkkosivustolle ei tarkoita, että tämän verkkosivuston omistaja(t) olisi hyväksynyt sitä.
  5. Käyttäjiä varoitetaan siitä, että kolmansien osapuolten verkkosivustojen käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.
 11. HENKILÖKOHTAINEN OMAISUUS
  1. Sivuston omistaja(t) pidättää (pidättävät) itsellään kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja edut kaikkeen henkiseen omaisuuteen, riippumatta siitä, onko mahdollista patentoida, tekijänoikeutta tai suojata siihen perustuvia tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia tai patentteja.
  2. Sivuston sisältämää henkistä omaisuutta ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin verkkosivuston omistajan (omistajien) nimenomaisella kirjallisella ennakkosuostumuksella.
  3. Tämä sopimus ei anna Käyttäjälle mitään muuta oikeutta tai etua mihinkään henkiseen omaisuuteen kuin rajoitetun oikeuden ikuiseen, ei-yksinomaiseen, siirrettävissä olevaan ja peruutettavissa olevaan lisenssiin päästä verkkosivustolle ja käyttää sitä.
 12. VASTUUN RAJOITTAMINEN
  1. Käyttäjä vapauttaa Verkkosivuston omistajan (omistajat) sovellettavan lain sallimissa rajoissa kaikista kanteista millä tahansa oikeudenkäyttöalueella, jotka johtaisivat mihinkään vahingonkorvauksiin, eikä Verkkosivuston omistaja (omistajat) ole vastuussa Käyttäjälle mistään vahingonkorvauksista.
  2. Missä tahansa oikeudenkäyttöalueilla Käyttäjä ei ole vastuussa Käyttäjälle mistään vahingonkorvauksista.Käyttäjä ei ole vastuussa Käyttäjälle mistään vahingonkorvauksista.
  3. Käyttäjä suostuu siihen, että hän ei pyydä mitään palautusta, korvausta tai hyvitystä verkkosivuston omistajalta (omistajilta), olipa syy mikä tahansa.
  4. Käyttäjä vapauttaa verkkosivuston omistajan (omistajat) sovellettavan lain sallimissa rajoissa kaikesta vastuusta, vastuusta, vaatimuksista, vaatimuksista ja/tai vahingoista (todellisista ja välillisistä), kaikenlaisista ja kaikenlaisista tunnetuista ja tuntemattomista vahingoista (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, huolimattomuutta koskevat vaatimukset), jotka johtuvat tai liittyvät käyttäjän ja kolmansien osapuolten tekoihin tai laiminlyönteihin tai liittyvät niihin.
 13. SIDONNAISUUS
  1. Käyttäjä korvaa, puolustaa ja pitää verkkosivuston omistajan (omistajat) vahingoittumattomana kaikista kanteista, oikeudenkäynneistä, vaatimuksista, vahingonkorvauksista, vaatimuksista ja toimista (mukaan lukien rajoituksetta asianajajien palkkiot ja kulut), joita Käyttäjälle ja/tai kenelle tahansa hänen puolestaan aiheutuu, siinä laajuudessa kuin sovellettavan lain mukaan on mahdollista:
   1. Sopimuksen mukaisista vastuista tai velvoitteista;
   2. Sivuston tai sopimuksen rikkominen tai rikkominen;
   3. Mikä tahansa verkkosivuston tai sopimuksen rikkominen;
   4. Minkä tahansa esityksen tai takuun virheellisyys;
   5. Käyttäjän tekemä minkä tahansa muun henkilön tai yhteisön oikeuksien rikkominen; ja/tai
   6. Mikä tahansa teko tai laiminlyönti, joka on huolimaton, lainvastainen tai joka on tahallinen väärinkäytös.
 14. KOKKIPOLITIIKKA
  1. Sivusto käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.
  2. Käyttäjää pyydetään tutustumaan Verkkosivustolla olevaan "Evästekäytäntöön" saadakseen lisätietoja evästeiden käytöstä.
  3. Sivusto saattaa antaa perustietoja käyttämistään kolmansien osapuolten palveluista, jotka saattavat myös käyttää evästeitä osana palveluitaan, vaikka ne eivät välttämättä kuulu verkkosivuston politiikan piiriin.
  4. Jos Käyttäjä ei hyväksy evästeitä Verkkosivustolta, hänen tulisi ohjeistaa selaintaan hylkäämään kyseisen Verkkosivuston evästeet, sillä ymmärryksellä, että hän ei ehkä voi tällöin käyttää sivuston haluamiaan sisältöjä ja palveluita.
 15. PRIVAATIOKÄYTÄNTÖ
  1. Sivuston käyttäjien yksityisyys on erittäin tärkeää tämän sivuston omistajille.
  2. Käyttäjää pyydetään tutustumaan tämän Verkkosivuston "Tietosuojakäytäntöön" saadakseen lisätietoja.
 16. YLEISEN TIETOSUOJASÄÄNNÖN NOUDATTAMINEN
  1. Sivuston omistaja(t) suhtautuu (suhtautuvat) tietosuojaan erittäin vakavasti ja takaa (takaavat) sen vuoksi noudattavansa täysimääräisesti sovellettavan yleisen tietosuoja-asetuksen säännöksiä.
 17. VAKUUTETTAVUUS
  1. Jos jokin tämän Sopimuksen määräys tai osa todetaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi jostain syystä, kokonaan tai osittain, tämä ei vaikuta tämän Sopimuksen muihin määräyksiin, vaan ne pysyvät lain sallimissa rajoissa voimassa.
 18. YLEISTÄ
  1. Tämän sopimuksen soveltamiseen sovelletaan Hongkongin lakeja kaikilta osin, myös pätevyyden, tulkinnan ja vaikutuksen osalta, ottamatta huomioon sen lainvalintaa koskevia periaatteita tai sääntöjä siltä osin kuin tällaisia periaatteita tai sääntöjä ei ole pakollisesti sovellettava lain nojalla ja ne mahdollistaisivat tai edellyttäisivät jonkin toisen lainkäyttöalueen lakien soveltamista.
  2. Muuten, jos ne eivät ole pakottavia ja jos ne mahdollistaisivat tai edellyttäisivät jonkin toisen lainkäyttöalueen lakien soveltamista.
  3. Mitä tahansa tässä sopimuksessa tai osapuolten toteuttamissa toimissa ei muodosta tai katsota muodostavan osapuolten välistä kumppanuutta, yhdistystä, yhteisyritystä tai muuta yhteistyöelintä.
  4. Mitään tässä sopimuksessa tai missään osapuolten tämän sopimuksen nojalla toteuttamissa toimissa ei muodosteta tai katsota muodostavan jompaakumpaa osapuolta toisen osapuolen asiamieheksi missään tarkoituksessa.
  5. Mitä tahansa tarkoitusta varten.
  6. Käyttäjä on täysin vastuussa sen varmistamisesta, että hänellä on oikeus käyttää verkkosivustoa ja tämän verkkosivuston linkkejä kolmansille osapuolille sen lainkäyttöalueen sovellettavien säännösten ja lakien mukaisesti, jossa hän asuu tai josta hän käyttää verkkosivustoa. Verkkosivuston omistaja(t) ei ole vastuussa mistään toimista tai vahingoista, jos Käyttäjä käyttää Verkkosivustoa kielletyltä lainkäyttöalueelta.
  7. Sivuston omistaja(t) voi(vat) siirtää tämän sopimuksen kolmannelle osapuolelle, jolloin sopimus ja osapuolten oikeudet ja velvollisuudet sitovat ja hyödyttävät asianomaisia seuraajia, luovutuksensaajia, perillisiä, toimeenpanijoita, pesänselvittäjiä, hallintovirkamiehiä ja laillisia edustajia.
  8. Sopimus, mukaan lukien kaikki muut verkkosivuston oikeudelliset asiakirjat ja käytännöt, muodostaa koko sopimuksen osapuolten välillä ja korvaa kaikki aiemmat tai samanaikaiset sopimukset ja yhteisymmärrykset, sekä kirjalliset että suulliset, osapuolten välillä tämän sopimuksen kohteen osalta, mukaan lukien rajoituksetta kaikki verkkosivustoa ja/tai sopimusta koskevat julkiset tai muut lausunnot tai esitykset.
  9. Jos toimivaltainen tuomioistuin toteaa jonkin tämän sopimuksen määräyksen pätemättömäksi, toimimattomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi jostain syystä, määräystä on muutettava siten, että se on pätevä ja että se mahdollisuuksien mukaan toteuttaa osapuolten alkuperäisen tarkoituksen mahdollisimman tarkasti hyväksyttävällä tavalla, jotta tässä tarkoitetut liiketoimet voidaan toteuttaa mahdollisimman suuressa määrin siten kuin alun perin on suunniteltu.